Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Higiena produkcji żywności
propozycja

Higiena produkcji żywności

Kołożyn-Krajewska Danuta (red.)

do koszyka
cena: 40,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
poleć znajomemu
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
rok wydania: 2019
wydanie: V
oprawa miękka
stron: 346
format: B-5
EAN: 9788375837940
ISBN: 978-83-7583-794-0
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

 

Spis treści
Od autorów ... 11

I. Podstawowe pojęcia i przepisy prawne w higienie żywności ... 13
1. Pojęcie higieny i higieny żywności ... 13
2. Jakość żywności ... 14
3. Prawo żywnościowe dotyczące higieny żywności ... 17
3.1. Prawo światowe – Codex Alimentarius ... 17
3.2. Prawo Unii Europejskiej ... 19
3.3. Przepisy polskie ... 27
4. Kontrola higieniczno-sanitarna zakładów żywnościowych w Polsce ... 28
4.1. Kontrola zewnętrzna ... 28
4.2. Kontrola wewnętrzna ... 36

II. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności ... 39
1. Istota i rozwój systemów zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności ... 39
2. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) ... 43
2.1. Pojęcia, definicje i zakres działania ... 43
2.2. Dokumentacja GHP/GMP – podręcznik GHP/GMP ... 46
3. Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (HACCP) ... 49
3.1. Wiadomości wstępne ... 49
3.2. Podstawowe pojęcia i definicje ... 53
3.3. Zasady systemu HACCP ... 57
3.4. Etapy wprowadzania systemu HACCP ... 60
3.4.1. Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP ... 61
3.4.2. Zdefiniowanie (opisanie) produktu ... 63
3.4.3. Przeznaczenie produktu ... 63 
3.4.4. Sporządzenie diagramu przepływu (schematu technologicznego) zawierającego wszystkie etapy procesu produkcyjnego lub postępowania z produktem ... 64
3.4.5. Weryfikacja diagramu przepływu (schematu technologicznego) w praktyce ... 64
3.4.6. Analiza zagrożeń i oszacowanie ryzyka ... 64
3.4.7. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych ... 77
3.4.8. Określenie limitów krytycznych parametrów i ich tolerancji odrębnie dla każdego CCP ... 78
3.4.9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP ... 80
3.4.10. Ustalenie działań naprawczych w przypadku niespełnienia wartości parametrów krytycznych ... 84
3.4.11. Określenie zasad weryfikacji systemu ... 86
3.4.12. Ustalenie zasad opracowywania dokumentacji systemu i przechowywania zapisów ... 88
3.5. HACCP w zakładach gastronomicznych i cateringowych ... 93
4. System zarządzania jakością zgodny z normami ISO serii 9000 ... 99
5. System zarządzania bezpieczeństwem żywności według norm ISO serii 22000 ... 101
6. Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość (Total Quality Management – TQM) ... 109
7. Nowoczesne metody mikrobiologiczne w zapewnieniu i kontroli higieny produkcji żywności ... 112
7.1. Wiadomości wstępne ... 112
7.2. Oznaczanie ATP z wykorzystaniem bioluminescencji ... 113
7.3. Modyfikacje metod płytkowych przydatne w kontroli czystości pomieszczeń, urządzeń, powierzchni i linii produkcyjnych ... 118
7.4. Nowe pożywki do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych ... 122
7.5. Metody immunoenzymatyczne ... 123

III. Jakość zdrowotna żywności ... 127
1. Analiza ryzyka zdrowotnego żywności ... 127
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje ... 127
1.2. Ocena ryzyka ... 130
1.3. Zarządzanie ryzykiem ... 134
1.4. Informowanie o ryzyku (komunikacja ryzyka) ... 135
2. Mikroorganizmy w żywności ... 136
2.1. Ogólne wiadomości o mikroorganizmach ... 136
2.2. Jakość mikrobiologiczna żywności ... 138
2.2.1. Wiadomości wstępne ... 138
2.2.2. Bezpieczeństwo zdrowotne związane z obecnością mikroorganizmów ... 140
2.2.3. Trwałość mikrobiologiczna żywności ... 142
2.2.4. Akceptowalność sensoryczna ... 145
2.2.5. Wartość dietetyczna żywności związana z obecnością mikroorganizmów ... 146
2.3. Czynniki wzrostu i inaktywacji mikroorganizmów w żywności ... 148
2.3.1. Wiadomości wstępne ... 148
2.3.2. Wpływ temperatury na wzrost i inaktywację mikroorganizmów ... 150
2.3.2.1. Wpływ obniżonej temperatury na wzrost i inaktywację mikroorganizmów w żywności ... 151
2.3.2.2. Wpływ podwyższonej temperatury na wzrost i inaktywację mikroorganizmów w żywności ... 155
2.3.3. Wpływ aktywności wody na wzrost, inaktywację i przeżywalność mikroorganizmów w żywności ... 159
2.3.4. Wpływ tlenu i gazów obojętnych na wzrost i inaktywację mikroorganizmów w żywności ... 161
2.3.5. pH jako czynnik środowiska wpływający na wzrost i inaktywację drobnoustrojów w żywności ... 163
2.3.6. Ciśnienie osmotyczne i jego wpływ na wzrost i inaktywację drobnoustrojów ... 164
2.3.7. Wpływ fal ultradźwiękowych na inaktywację drobnoustrojów ... 166
2.3.8. Wpływ mikrofal na inaktywację drobnoustrojów ... 167
2.3.9. Zastosowanie promieniowania różnego typu w celu inaktywacji drobnoustrojów ... 168
3. Zagrożenia mikrobiologiczne związane z surowcami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ... 172
3.1. Wiadomości wstępne ... 172
3.2. Surowce pochodzenia roślinnego jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych ... 172
3.3. Surowce pochodzenia zwierzęcego jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych ... 179
4. Jakość mikrobiologiczna żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej ... 194
4.1. Pojęcia i definicje ... 194
4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej ... 194
5. Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia mikrobiologicznego ... 202
5.1. Wiadomości wstępne ... 202
5.2. Bakteryjne zatrucia pokarmowe ... 204
5.2.1. Infekcyjne zatrucia pokarmowe ... 205
5.2.2. Zatrucia pokarmowe typu toksykoinfekcji ... 216
5.2.3. Zatrucia pokarmowe typu intoksykacji ... 219
5.3. Zatrucia pokarmowe i schorzenia pochodzenia grzybiczego ... 221
5.4. Wirusowe zatrucia pokarmowe ... 226
5.5. Priony w żywności ... 228
6. Prognozowanie mikrobiologiczne ... 231
6.1. Wiadomości wstępne ... 231
6.2. Założenia i zasady mikrobiologii prognostycznej ... 234
6.3. Klasyfikacja modeli matematycznych ... 236
6.4. Modelowanie wzrostu bakterii oraz wpływu warunków środowiskowych i kultur bakteryjnych na wzrost bakterii ... 237
6.4.1. Modele kinetyczne ... 238
6.4.2. Modele oparte na prawdopodobieństwie ... 243
6.5. Matematyczne modelowanie inaktywacji mikroorganizmów w żywności ... 244
6.6. Modelowanie wzrostu, przeżywalności i śmierci mikroorganizmów ... 247
6.7. Możliwości zastosowania mikrobiologicznych modeli prognostycznych ... 249
6.8. Zastrzeżenia do modeli prognostycznych i ich wady ... 251
6.9. Przyszłość mikrobiologii prognostycznej ... 253
6.10. Znane modele i programy prognostyczne ... 253
7. Pasożyty chorobotwórcze dla człowieka występujące w żywności ... 255
7.1. Wiadomości wstępne ... 255
7.2. Robaki płaskie ... 257
7.3. Robaki obłe ... 260
8. Szkodniki w żywności ... 263
8.1. Wiadomości wstępne ... 263
8.2. Roztocza ... 263
8.3. Nicienie ... 264
8.4. Owady ... 264
8.5. Gryzonie ... 265
9. Zagrożenia chemiczne i fizyczne w produkcji żywności ... 266
9.1. Zagrożenia chemiczne ... 266
9.2. Zagrożenia fizyczne ... 267
 
IV. Warunki techniczno-higieniczne produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem potraw ... 271
1. Warunki sanitarno-higieniczne produkcji potraw ... 271
1.1. Wiadomości wstępne ... 271
1.2. Specyfika produkcji potraw i wymagania higieniczne w cateringu ... 275
1.3. Przyjęcie towaru i magazynowanie ... 278
1.4. Przygotowanie potraw ... 283
1.5. Przechowywanie i wydawanie potraw ... 286
1.6. Pobieranie próbek potraw ... 287
1.7. Usuwanie odpadków ... 288
2. Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności i żywieniem zbiorowym ... 289
3. Wyposażenie gastronomiczne a higiena produkcji ... 293
4. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych ... 298
4.1. Planowanie oraz wykonywanie prac porządkowych ... 298
4.2. Mycie i dezynfekcja maszyn, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń ... 299
4.3. Dezynsekcja i deratyzacja ... 311
5. Personel produkcyjny ... 314
5.1. Higiena osobista osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i dystrybucji potraw ... 314
5.2. Badania lekarskie. Nosicielstwo ... 318
5.3. Szkolenie i edukacja personelu w zakresie higieny ... 320
6. Projektowanie technologiczne zakładów żywienia zbiorowego z uwzględnieniem aspektów higienicznych ... 324
6.1. Wiadomości wstępne ... 324
6.2. Charakterystyka działów zakładu gastronomicznego ... 325
6.3. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego ... 341
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
więcej
Zobacz także
Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń
Ogólna technologia żywności
Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego
Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności
Ćwiczenia z fizjologii człowieka
Higiena produkcji żywności
Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia
Podobne
Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka

Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktykapropozycja

ISBN: 978-83-7583-528-1
,
stron: 118
,
oprawa miękka
cena 20,00 zł
Ogólna technologia żywności

Ogólna technologia żywnościpropozycja

ISBN: 978-83-7583-480-2
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Podstawy biooceny żywności
cena 15,00 zł
do koszyka
Wybrane zagadnienia z analizy żywności

Wybrane zagadnienia z analizy żywnościpropozycja

ISBN: 978-83-7583-164-4
,
oprawa miękka
cena 35,00 zł
Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności

Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności

ISBN: 978-83-7583-018-7
,
stron: 140
,
oprawa miękka
cena 20,00 zł
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

ISBN: 978-83-7583-190-0
,
oprawa miękka
cena 25,00 zł
do koszyka
Ochrona konsumenta na rynku żywności

Ochrona konsumenta na rynku żywnościpropozycja

ISBN: 978-83-7583-049-1
,
stron: 148
,
oprawa miękka
cena 25,00 zł
do koszyka
Analiza żywności. Zbiór ćwiczeń

Analiza żywności. Zbiór ćwiczeń

ISBN: 978-83-7583-224-2
,
oprawa miękka
cena 20,00 zł
Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń

Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń

ISBN: 978-83-7583-228-0
,
stron: 232
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywnościpropozycja

ISBN: 978-83-7583-001-9
,
stron: 136
,
oprawa miękka
cena 24,00 zł
do koszyka
Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia

Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnieniapropozycja

ISBN: 978-83-7583-659-2
,
stron: 212
,
oprawa miękka
cena 28,00 zł
do koszyka
Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności

Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności

ISBN: 978-83-7583-412-3
,
stron: 496
,
oprawa miękka
cena 50,00 zł
do koszyka
Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności
cena 40,00 zł
do koszyka
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
(budynek nr 2 - stary Ursynów)

e-mail: wydawnictwo@sggw.pl

więcej »
opracowanie Prekursor