Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Przyroda i miasto, Tom VII

Przyroda i miasto, Tom VII

Rylke Jan (red.)

do koszyka
cena: 30,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
poleć znajomemu
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
oprawa miękka
EAN: 9788372446770
ISBN: 83-7244-677-6
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

252 s., 2005

Spis treści
Wstęp – Jan Rylke ... 7
Introduction

Warsztat I. Projektowanie w przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta ... 11
Workshop I. Public space planning in a city landscape
Promenada wielkomiejska w Warszawie – Marta Wielochowska ... 13
City promenade in Warsaw
Percepcja przestrzeni skarpy warszawskiej na odcinku Zamek Ujazdowski – most Poniatowskiego – Anna Różanska, Agnieszka Kępkowicz, Ewa Kosiacka, Kinga Rybak ... 19
Perception of the Warsaw Scarp space between Ujazdowski Castel and Poniatowski Bridge
Projekt promenady a sieć istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych – Anna Strożek, Dominika Bogusz, Monika Bednarczyk ... 26
Conceptual project of promenadę and existing and designed system of bike trails
Skarpa warszawska jako oś krystalizująca system przestrzeni publicznej Warszawy – Magdalena Gąsowska, Anna Jesiolowska, Małgorzata Kaczyńska, Kamilla Stańczyk ... 30
Warsaw Scarp as an axis crystallizing the system of public spaces in Warsaw
Trasa spacerowa wzdłuż skarpy warszawskiej – Aleksandra Bartczak, Urszula Bereza, Agata Czarnecka, Patrycja Wilczyńska ... 33
Pedestrian trail along the Warsaw Scarp
Promenada warszawska jako łącznik dziedzictwa kulturowego wielkiego miasta z przyrodą – realność czy utopia? – Katarzyna Szyszko, Jarosław Malczyk ... 36
Warsaw Promenade as a connection between the city cultural heritage and the naturę – reality or utopia?
Podkreślenie ciągłości promenady – Ewa Brzostowska-Radziwiłłów ... 38
Underlining promenade continuity
Parkway Dolina Wisły w Warszawie. Projekt koncepcyjny samochodowej trasy spacerowej – Janusz Skalski ... 41
Parkway Yistula Yalley in Warsaw. Conceptual project of an excursion car route
Trzy filary promenady – Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska ... 44
Three pillars of promenade
Podsumowanie. Relacje rozwiązań projektowych do wyjściowej idei promenady wielkomiejskiej – Marta Wielochowska ... 52
Summary. Relation of project proposal to the city promenadę idea
Promenada wzdłuż skarpy warszawskiej. Podsumowanie – Jeremi T. Królikowki, Tomasz Turczynowicz ... 57
Promenade along Warsaw Scarp. Summary

Warsztat II. Projektowanie w krajobrazie kulturowym na przykładzie Wilanowa ... 59
Workshop II. Designing in cultural landscape on an example of Wilanów
Zmiany w krajobrazie Wilanowa Zachodniego. Wprowadzenie – Kinga Rybak. ... 61
Changes in Western Wilanów landscape
Krajobraz kulturowy Wilanowa – Małgorzata Kaczyńska ... 63
Wilanów cultural landscape
Program ochrony krajobrazu – jurydyka królewska – Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski ... 73
Landscape Protection Program – Royal Jurisdiction
Wizualna domena zespołu pałacowo-parkowego Wilanowa w przestrzeni publicznej Warszawy – Janusz Skalski ... 77
Yisual domain of Wilanów residential complex in public space of Warsaw
Rezydencja wilanowska. Podniesienie rangi obiektu poprzez uczytelnienie jego walorów przestrzennych – Ewa Brzostowska-Radziwiłłów, Magdalena Gąsowska, Agnieszka Kępkowicz, Ewa Kosiacka ... 83
Wilanów residence. Increase of the object rank by clearing out its spatial values
Park kultury – Joanna Hernik, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko ... 89
Park of the Culture
Zagospodarowanie dzielnicy Wilanów – Hanna Bernat, Venus Al-Saadi ... 92
Spatial disposition of Wilanów district
Aleja historyczna w Wilanowie – Kamila Kaca, Małgorzata Kucińska, Anna Strożek ... 96
The historical avenue in Wilanów
Działania w krajobrazie kulturowym w celu podniesienia rangi założenia wilanowskiego – Małgorzata Kosewska, Małgorzata Pawłowska, Alicja Zdrodowska, Monika Radkiewicz ... 101
Actions in Landscape aimed on increase the Wilanów residence rank
Krajobrazowe opracowanie szlaków turystycznych – Edyta Gadomska, Agnieszka Jaszczak, Jan Łukaszkiewicz ... 104
Elaboration of touristic routes in the landscape
Projektowanie w krajobrazie kulturowym na przykładzie Wilanowa. Podsumowanie – Anna Różańska, Dorota Sikora ... 108
Designing in cultural landscape on an example of Wilanów. Summary

Warsztat III. Projektowanie zrównoważonego miasta. Warszawa miasto zwarte czy miasto zielone? ... 113
Designing of city sustainable development. Warsaw - compact or green city?
Projektowanie zrównoważonego rozwoju miasta. Warszawa miasto zwarte czy miasto zielone? – Magdalena Gąsowska ... 115
Designing of city sustainable development. Warsaw – compact or green city
park Dzika Natura. Park Dzika Natura alternatywą dla Parku Kultury i Wypoczynku – Ewa Kosiacka, Anna Różańska, Kinga Rybak, Janusz Skalski ... 117
Vild Nature Park. Wild Nature's Park the alternative to Culture and Rest Park
Warszawa – miasto zwarte zielenią – Maja Skibińska, Joanna Skonieczna, Joanna Stefaniuk, Aleksandra Wiktorko ... 126
Warsaw – city connected with greenery
Warszawa – władca pierścieni? – Małgorzata Kaczyńska, Gabriela Maksymiuk, Justyna Zakościelna, Jan Łukaszkiewicz ... 138
Warsaw – lord of the rings?
Pętla – szlak spacerowo-rowerowy łączący zwartą zabudowę Starego Miasta z terenami zielonymi na Pradze – Zdzisława Jarosz, Anna Komorowska ... 148
Loop – pedestrian and bicycle trail connecting compact building structure of Old Town with green zones on Praga district
Warszawa 2 w l – Małgorzata Kosewska, Alicja Zdrodowska ... 151
Two in one
Wstępne, przedprojektowe wskazanie miejsc usytuowania i przebiegów liniowych dla realizacji niektórych elementów infrastruktury miasta – Roman Trębacz ... 153
Initial indication of chosen elements of the city infrastructure localization for their realization
Filozofia zrównoważonego rozwoju miasta na przykładzie propozycji zagospodarowania doliny Wisły w rejonie Starego Miasta i placu Św. Floriana na Pradze – Bohdan Sękowski ... 159
The philosophy of sustainable development of city based on proposal of spatial disposition of Yistula Yalley in Old Town areas and Saint Florian Square in Praga district
„Zielony pierścień” Warszawy w koncepcji zrównoważonego rozwoju regionu Mazowsza – Kamila Kaca, Małgorzata Kucińska, Anna Strożek ... 162
Warsaw Green Belt in idea of sustainable development of Mazowiecki region
Koncepcja tworzenia sieci powiązań ekologicznych – Marek Leśniewski, Marcin Szatan, Grzegorz Zaleski, Mariusz Gagatko ... 167
Conceptual project ofecological connections net creating
Więcej Ziemi – Agnieszka Kępkowicz, Ewa Brzostowska-Radziwiłłów ... 173
More Earth
Warszawa – kreacja tożsamości – Stefan Maciąg ... 178
Warsaw – creation of identity
Zielone centrum – Żoliborz – Joanna Szczepanik, Agnieszka Zborowska, Joanna Szymalska ... 181
Green center – Żoliborz
Galaktyka Warszawa – Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski, Jan Piekarczyk, Marta Wielochowska ... 185
Galaxy – Warsaw
Problemy i ich rozwiązania. Uwagi na tle wyników warsztatów „Warszawa – miasto zwarte czy miasto zielone?” – Barbara Szulczewska ... 191
Problems and their solutions. Remarks on a background of results of the workshop “Warsaw – compact or green city?”
Zielona architektura i zielone miasto – co to może znaczyć? Podsumowanie – Dariusz Smiechowski ... ... 195
Green Architecture, Green City – what does it mean? Summary

Warsztat IV. Sanowanie, czyli uzdrawianie obszaru w dolinie Wisły między skarpą warszawską a Saską Kępą od ulicy Agrykoli do alei Stanka ... 203
Workshop IV. Curative treatment – healing of the Yistula Yałley between Warsaw Scarp and Saska Kępa from Agrykola Street to Stanek Avenue
Sanowanie, czyli uzdrawianie obszaru w dolinie Wisły między skarpą warszawską a Saską Kępą od ulicy Agrykoli do alei Stanka. Wprowadzenie – Ewa Kosiacka ... 205
Curative treatment healing of the Yistula Yalley area between Warsaw Scarp and Saska Kępa from Agrykola Street to Stanek Avenue. Introduction
Gej – Gaj, Szpaner Park. Pomysł koncepcyjny przygotowany jako projekt instant – Janusz Skalski, Alicja Mirowska-Skalska, Kinga Rybak, Anna Różańska, Ewa Kosiacka ... ... 209
Gej – Gaj, Szpaner Park. The idea of an instant project
Stołeczny Park Miejski – Bohdan Sękowski ... 216
Capital City Park
Zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego – Beata Jaromin, Karolina Cianciara ... ... 221
Conceptual project of Czerniakowski Headland
Turkusowa mozaika – Monika Brych, Dominika Karolska, Anna Kosieradzka ... 225
Turquoise mosaic
Koncepcja struktury terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Warszawy – Grzegorz Zaleski, Marek Leśniewski, Marcin Szatan ... ... 232
Conceptual project of recreational terrains in Warsaw structure
Happening „Próba generalna otwarcia kąpieliska na basenach Legii” – Katarzyna Łowicka, Magdalena Kazulo-Kleyff, Maja Skibińska, Joanna Skonieczna .... 236
Legia Swimming Pool
Baseny Legii (14 listopada 1928 rok – 7 czerwca 2005 rok) – Maja Skibińska, Joanna Skonieczna ... ... 238
Legia Swimming Pools (14 November 1928–7 June 2005)
Instalacje ku Wiśle – Monika Wocial, Justyna Wysk ... 240
Installations towards Yistula River
Kolejka linowa w dolinie Wisły, łącząca obydwa brzegi rzeki – Monika Harmas ... 245
The cable railway in the Yistula Yalley connecting two river banks
Sanowanie, czyli uzdrawianie obszaru w dolinie Wisły między skarpą warszawską a Saską Kępą od ulicy Agrykoli do alei Stanka. Podsumowanie – Jacek Damięcki ... 248
Curative treatment – healing of Yistula Yalley area between Warsaw Scarp and Saska Kępa from Agrykola Street to Stanek Avenue. Summary
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
Zobacz także
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu
Historia i struktura ogrodu rodzinnego
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów
Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym
Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej - B. Czajkowska
Zarys geometrii wykreślnej
Podobne
Przyroda i miasto, Tom IX

Przyroda i miasto, Tom IXpropozycja

ISBN: 83-7244-825-6
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, Tom V

Przyroda i miasto, Tom Vpropozycja

ISBN: 83-7244-388-2
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
Przyroda i miasto, Tom VI
cena 30,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2

Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2propozycja

ISBN: 978-83-7244-915-3
,
oprawa miękka
cena 50,00 zł
do koszyka
Przyroda i miasto, Tom VIII

Przyroda i miasto, Tom VIII

ISBN: 83-7244-788-8
cena 40,00 zł
do koszyka
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
(budynek nr 48 - Biblioteka Główna SGGW)

e-mail: wydawnictwo@sggw.edu.pl

więcej »
opracowanie Prekursor