Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym
propozycja

Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym

Jabłoński Marek, Ruzińska Eva, Świetliczny Michał

do koszyka
cena: 30,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
poleć znajomemu
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
format: B-5
EAN: 9788375830446
ISBN: 978-83-7583-044-6
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

248 s., kwiecień 2009

Spis treści
1. Wstęp ... 9

2. Klasyfikacja polimerów ... 13
2.1. Podział polimerów ... 13
2.2. Reakcje powstawania polimerów ... 21
2.2.1. Reakcje polimeryzacji ... 21
2.2.2. Reakcje polikondensacji ... 26
2.2.3. Reakcje poliaddycji ... 26
2.3. Termoplasty, duroplasty, elastomery ... 27
2.4. Struktura polimerów ... 32
2.4.1. Jednostki strukturalne i budujące ... 32
2.4.2. Funkcyjność monomeru ... 35
2.5. Struktura fazowa polimerów ... 36
2.6. Sposoby prowadzenia syntezy substancji wielkocząsteczkowych ... 42
2.6.1. Polimeryzacja ... 42
2.6.2. Polikondensacja ... 45

3. Właściwości polimerów syntetycznych ... 47

4. Przetwarzanie polimerów ... 53
4.1. Podział i główne grupy technologii przetwarzania polimerów ... 53
4.2. Technologie przygotowawcze przetwarzania polimerów ... 54
4.3. Podstawowe technologie przetwarzania polimerów ... 58
4.3.1. Walcowanie ... 58
4.3.2. Wytłaczanie ... 60
4.4. Technologie cykliczne przetwarzania polimerów ... 61
4.4.1. Prasowanie ... 62
4.4.2. Wyciskanie ... 62
4.4.3. Wtryskiwanie ... 63
4.4.4. Rozdmuchiwanie ... 65
4.4.5. Kształtowanie ... 67
4.5. Przetwarzanie tworzyw sztucznych w stanie ciekłym ... 69
4.5.1. Odlewanie ... 69
4.5.2. Maczanie ... 71
4.5.3. Kaszerowanie ... 71
4.6. Obróbka i łączenie polimerów ... 72
4.6.1. Mechaniczna obróbka polimerów ... 72
4.6.2. Łączenie polimerów ... 72
4.7. Powierzchniowe wykańczanie polimerów ... 77
4.7.1. Drukowanie na wyrobach z tworzyw sztucznych ... 77
4.7.2. Metalizowanie wyrobów z tworzyw sztucznych ... 79
4.7.3. Wytłaczanie wzorów na powierzchni z tworzyw sztucznych (seniowanie) ... 80
4.7.4. Polerowanie wyrobów z tworzyw sztucznych ... 81
4.7.5. Zamszowanie wyrobów z tworzyw sztucznych ... 81
4.7.6. Patynowanie wyrobów z tworzyw sztucznych ... 82
4.7.7. Matowanie wyrobów z tworzyw sztucznych ... 82
4.7.8. Nanoszenie fluidyzacyjne na powierzchnię tworzyw sztucznych ... 82

5. Zastosowanie polimerów ... 84
5.1. Poliolefiny ... 84
5.1.1. Polietylen (PE) ... 84
5.1.2. Kopolimery etylenu ... 87
5.1.3. Polipropylen (PP) ... 88
5.1.4. Poli(1-buten) (PB) ... 90
5.1.5. Poliizobutylen (PIB) i kauczuk butylowy (IIR) ... 91
5.1.6. Poli(4-metylo-1-penten) (PMP) ... 91
5.2. Elastomery kauczukowe – polidieny ... 92
5.2.1. Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) ... 93
5.2.2. Kauczuki polibutadienowe (BR) ... 93
5.2.3. Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) ... 94
5.2.4. Kauczuk chloroprenowy (CR) ... 94
5.3. Polistyren ... 95
5.3.1. Standardowy polistyren (PS) i spieniony polistyren (EPS) ... 95
5.3.2. Polistyren wysokoudarowy (S/B, HIPS) ... 97
5.3.3. Kopolimery styrenowo-akrylonitrylowe (SAN) ... 97
5.3.4. Terpolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) ... 98
5.3.5. Terpolimery akrylonitryl-styren-akryl (ASA) ... 99
5.4. Polimery zawierające fluorowce ... 99
5.4.1. Poli(chlorek winylu) (PVC) ... 99
5.4.2. Poli(chlorek winilidenu) (PVDC) i kopolimery chlorku winilidenu ... 103
5.4.3. Polimery fluorowe ... 104
5.4.4. Politetrafl uoroetylen (PTFE) ... 104
5.4.5. Polichlorotrifl uoroetylen (PCTFE) ... 105
5.4.6. Poli(fluorek winylu) (PVF) ... 105
5.4.7. Polifluorowinyl (PVDF) ... 105
5.5. Poliwinyloestry ... 106
5.5.1. Poli(octan winylu) (PVAC) ... 106
5.5.2. Poli(alkohol winylowy) (PVAL) ... 107
5.6. Polimery i kopolimery kwasu akrylowego i metakrylowego i ich pochodne ... 107
5.6.1. Poli(metakrylan metylu) (PMMA) ... 108
5.6.2. Kopolimery estrów kwasu metakrylowego ... 109
5.6.3. Poliakrylonitryl (PAN) ... 109
5.6.4. Policyjanoakrylany ... 110
5.7. Polietery ... 110
5.7.1. Politlenek fenylu (PPO) ... 110
5.7.2. Poliaryloeteroketon (PAEK/PEEK) ... 111
5.8. Poliacetale ... 111
5.8.1. Polioksymetylen (POM) ... 111
5.9. Poliestry ... 112
5.9.1. Poli(tereftalan etylenu) (PET) ... 112
5.9.2. Poli(tereftalan butylu) (PBT) ... 113
5.9.3. Poliwęglany (PC) ... 114
5.9.4. Poliestry nienasycone (UP) ... 116
5.10. Poliamidy (PA) ... 117
5.10.1. Poliamid 66 ... 118
5.10.2. Poliamid 11 ... 118
5.10.3. Poliamid 6 ... 119
5.10.4. Poliaryloamidy (PAA) ... 119
5.11. Polisulfidy i polisulfony ... 120
5.11.1. Polisulfidy ... 120
5.11.2. Polisulfony (PSU) ... 121
5.12. Fenoplasty (PF) ... 122
5.13. Aminoplasty ... 124
5.13.1. Żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) ... 124
5.13.2. Żywice melaminowo-formaldehydowe (MF) ... 127
5.14. Silikony (SI) ... 129
5.15. Żywice epoksydowe (EP) ... 131
5.16. Poliuretany (PUR) ... 134
5.16.1. Materiały lekkie (porowate) ... 135
5.16.2. Kleje poliuretanowe ... 135
5.16.3. Włókna z poliuretanów liniowych ... 136
5.16.4. Elastomery poliuretanowe ... 137
5.17. Celuloza i jej pochodne ... 137
5.17.1. Estry celulozy ... 137
5.17.2. Etery celulozy ... 140
5.18. Tworzywa sztuczne porowate ... 140
5.18.1. Klasyfikacja i wytwarzanie struktur porowatych ... 140
5.18.2. Porowaty poli(chlorek winylu) (PVC) ... 143
5.18.3. Porowate tworzywa poliuretanowe (PUR) ... 144
5.18.4. Porowaty polistyren (PS) ... 146

6. Polimery syntetyczne w drzewnictwie, wzornictwie przemysłowym i sztuce ... 147
6.1. Polimery syntetyczne w przemyśle drzewnym ... 147
6.1.1. Polimery syntetyczne w meblarstwie ... 147
6.1.2. Polimery syntetyczne w budownictwie i stolarce ... 150
6.2. Polimery syntetyczne w tapicerstwie ... 152
6.2.1. Włókna syntetyczne w materiałach pokryciowych ... 153
6.2.2. Nowe zastosowania dla włókien syntetycznych ... 156
6.3. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym i w sztuce ... 157
6.3.1. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym ... 157
6.3.2. Polimery w sztuce ... 163
6.4. Wykorzystanie tworzyw sztucznych konstrukcyjnych ... 165

7. Wyroby malarsko-lakiernicze ... 167
7.1. Wprowadzenie ... 167
7.2. Klasyfikacja wyrobów lakierowych ... 168
7.3. Składniki wyrobów lakierowych ... 172
7.3.1. Składniki podstawowe ... 172
7.3.1.1. Substancja błonotwórcza ... 172
7.3.1.2. Pigmenty ... 173
7.3.1.3. Napełniacze (wypełniacze) ... 174
7.3.1.4. Barwniki ... 175
7.3.1.5. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki ... 175
7.3.2. Składniki pomocnicze ... 177
7.4. Wyroby lakierowe wysychające fizycznie ... 178
7.4.1. Spirytusowe wyroby lakierowe ... 179
7.4.2. Lakiery bezolejowe ... 180
7.4.3. Celulozowe wyroby lakierowe ... 180
7.4.4. Wyroby asfaltowe i bitumiczne ... 181
7.4.5. Wyroby z polimerów i kopolimerów akrylowych ... 181
7.5. Wyroby lakierowe schnące chemicznie z udziałem tlenu. Wyroby olejne ... 182
7.6. Wyroby lakierowe schnące chemicznie bez udziału tlenu ... 184
7.6.1. Wyroby chemoutwardzalne ... 184
7.6.1.1. Wyroby poliuretanowe ... 185
7.6.1.2. Wyroby epoksydowe ... 186
7.6.1.3. Wyroby poliestrowe ... 188
7.6.2. Wyroby termoutwardzalne ... 188
7.7. Wyroby wodorozcieńczalne ... 188
7.8. Wyroby proszkowe ... 191
7.9. Wyroby wytwarzane na podstawie nanotechnologii ... 194

8. Procesy suszenia wyrobów lakierowych ... 195
8.1. Wprowadzenie ... 195
8.2. Suszenie w warunkach otoczenia ... 195
8.3. Suszenie metodami przyspieszonymi ... 196
8.3.1. Suszenie metodą konwekcyjną ... 196
8.3.2. Suszenie za pomocą promieniowania podczerwonego IR ... 198
8.3.3. Suszenie (utwardzanie) za pomocą promieniowania nadfioletowego UV ... 200
8.3.4. Suszenie (utwardzanie) wyrobów lakierowych strumieniem elektronów (EBC) ... 203
8.3.5. Utwardzanie w polu promieniowania mikrofalowego ... 204
8.3.6. Przykładowy czas suszenia materiałów malarskich ... 204

9. Barwienie drewna ... 205

10. Metody aplikacji wyrobów lakierowych ... 207
10.1. Wprowadzenie ... 207
10.2. Aplikacje ręczne ... 207
10.3. Metody natryskowe ... 209
10.3.1. Natrysk pneumatyczny ... 209
10.3.2. Natrysk hydrodynamiczny (AIRLESS) ... 216
10.3.3. System aircoat ... 217
10.3.4. Natrysk hydrodynamiczno-pneumatyczny AIRMIX ... 218
10.4. Malowanie elektrostatyczne ... 219
10.5. Aplikacja metodą polewania wielostrumieniowego (flow coating) ... 221
10.6. Aplikacja metodą polewania na polewarkach (malowanie kurtynowe) ... 222
10.7. Malowanie próżniowe ... 223
10.8. Malowanie za pomocą walców ... 225
10.9. Malowanie przez zanurzanie ... 227
10.10. Malowanie w bębnach (bębnowanie) ... 229

11. Naprasowywanie gotowych pokryć ... 231

Piśmiennictwo ... 239
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
więcej
Zobacz także
Drzewne materiały konstrukcyjne
Współczesne koncepcje zarządzania w sektorze drzewnym
Słownik terminów drzewnych polsko-słowacki, słowacko-polski
Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym
Zarys hydrostatyki i hydrodynamiki w teorii i obliczeniach
Właściwości i zastosowanie płyt MDF
Słownik terminów drzewnych niemiecko-polski
Podobne
Materiały do ćwiczeń z biochemii

Materiały do ćwiczeń z biochemiipropozycja

ISBN: 83-7244-214-2
,
oprawa miękka
cena 14,00 zł
Drzewne materiały konstrukcyjne

Drzewne materiały konstrukcyjnepropozycja

Borysiuk Piotr (współautor), Kozakiewicz Paweł (współautor), Krzosek Sławomir (współautor)
ISBN: 978-83-7583-815-2
,
stron: 200
,
oprawa miękka
cena 30,00 zł
do koszyka
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z histopatologii zwierząt

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z histopatologii zwierzątpropozycja

ISBN: 978-83-7244-939-9
,
stron: 114
,
oprawa miękka
cena 20,00 zł
do koszyka
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
(budynek nr 2 - stary Ursynów)

e-mail: wydawnictwo@sggw.pl

więcej »
opracowanie Prekursor