Wydawnictwo SGGW
PANEL KLIENTA
zaloguj się
znajdź
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
pzejdź do koszyka
Aby korzystać ze schowka,
musisz się zalogować.
pzejdź do schowka
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji
propozycja

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji

Litwiniuk Przemysław (red.), Milewska Anna (red.), Wasilewski Mirosław (red.)

do koszyka
cena: 50,00 zł
sprawdź koszty przesyłki
jeśli planujesz zakup tego produktu w przyszłości...
...dodaj go do schowka
wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
rok wydania: 2019
wydanie: I
oprawa twarda
stron: 302
format: 150 x 210 mm
EAN: 9788375839272
ISBN: 978-83-7583-927-2
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:

 

Spis treści
 ASPEKTY PRAWNE
Paweł Daszczuk
Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji ... 11
Joanna Dominowska
Skuteczność i efektywność nadzoru nad fundacjami w Polsce ... 31
Małgorzata Dumkiewicz
Procesy transformacyjne w fundacjach ... 51
Agnieszka Goldiszewicz
Znaczenie celu fundacji i dopuszczalność jego zmiany ... 65
Piotr Iwaszkiewicz, Przemysław Litwiniuk
Znaczenie i zakres zakazu tworzenia fundacji ze środków publicznych ... 75
Jacek Jagielski
Fundacja jako podmiot administrujący ... 91
Andrzej Kidyba
Kilka uwag na temat statusu fundatora po wpisie fundacji do rejestru ... 107
Sebastian Kidyba
Reprezentacja fundacji ... 115
Igor Zachariasz
Fundacje prawa publicznego ... 131
 
ASPEKTY EKONOMICZNE
Beata Zofia Filipiak
Ekonomiczne zachęty i ryzyka związane z tworzeniem i funkcjonowaniem fundacji ... 145
Jerzy Gwizdała, Lech Jędrzejewski
Kontrola i nadzór w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ... 161
Iwona Kowalska
Obowiązki fundacji jako instytucji obowiązanej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ... 177
Barbara Kusto
Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji w Polsce ... 191
Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka
Regulacyjny wymiar statutu jako determinanta funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego fundacji prowadzącej działalność gospodarczą ... 201
Zuzanna Mieszkowska, Kamil A. Mieszkowski
Fundacje akademickie a współpraca ze szkołami wyższymi – zagrożenia, wyzwania, możliwości ... 217
Aleksandra Pisarska
Instytucjonalne przejawy zachowań przedsiębiorczego uniwersytetu – od fundacji do spin-out ... 233
Joanna Rakowska
Wsparcie dla fundacji w ramach funduszy unijnej polityki spójności ... 249
Marcin Walczak
Finansowanie organizacji pożytku publicznego przez samorząd terytorialny w województwie świętokrzyskim ... 265
Anna Yakymovska
Features of land taxation of different types of non-profit organizations in Ukraine ... 279
Małgorzata Zaleska
Finansowanie fundacji przez banki ... 293
 
 

LEGAL ASPECTS
Paweł Daszczuk
Dissolution, liquidation and termination of a foundation ... 11
Joanna Dominowska
Effectiveness and efficiency of supervision over foundations in Poland ... 31
Małgorzata Dumkiewicz
Transformation processes in foundations ... 51
Agnieszka Goldiszewicz
The importance of a foundation’s purpose and the possibility of its change ... 65
Piotr Iwaszkiewicz, Przemysław Litwiniuk
The meaning and scope of the ban on establishing foundations from public funds ... 75
Jacek Jagielski
Foundation as an administrative entity ... 91
Andrzej Kidyba
A few remarks on a founder’s status after the registration of a foundation ... 107
Sebastian Kidyba
Representation of a foundation ... 115
Igor Zachariasz
Public law foundations ... 131
 
ECONOMIC ASPECTS
Beata Zofia Filipiak
Economic incentives and risks connected with the creation and functioning of a foundation ... 145
Jerzy Gwizdała, Lech Jędrzejewski
Control and supervision in the activities of non-governmental organizations; a case study of the Foundation for the Development of the University of Gdańsk ... 161
Iwona Kowalska
Obligations of a foundation as an institution under the Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism ... 177
Barbara Kusto
Statutory and business activity of foundations in Poland ... 191
Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka
The regulatory dimension of the statute as a determinant of the functioning of the economic and financial system of a foundation conducting business activity ... 201
Zuzanna Mieszkowska, Kamil A. Mieszkowski
Academic foundations and cooperation with universities – threats, challenges, opportunities ... 217
Aleksandra Pisarska
Institutional manifestations of entrepreneurial University behavior – from foundations to spin-outs ... 233
Joanna Rakowska
Support for foundations under EU cohesion policy funds ... 249
Marcin Walczak
Financing of public benefit organizations by the local government in the voivodship ... 265
Anna Yakymovska
Features of land taxation of different types of non-profit organizations in Ukraine ... 279
Małgorzata Zaleska
Bank financing of a foundation ... 293
Fragmenty
 
Osoby zainteresowane tą pozycją kupowały również:
Podstawy dietetyki

Podstawy dietetyki

cena 25,00 zł
więcej
Zobacz także
ZNACZENIE LOGISTYKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - Wpływ COVID-19 transport magazynowanie zarządzanie procesami łańcuchy dostaw
Technologie transportu wewnętrznego – uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami
Dokumentacja logistyczna - uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Analiza rynku - wybrane zagadnienia na przykładzie rynku spożywczego
Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania
Podstawy ekonometrii w Excelu
Podobne
Dokumentacja logistyczna - uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
cena 25,00 zł
do koszyka
Technologie transportu wewnętrznego – uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
cena 30,00 zł
do koszyka
Technologie transportu intermodalnego – uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
cena 25,00 zł
do koszyka
Transport żywności - uwarunkowania organizacyjne, techniczne, ekonomiczne oraz jego skala

Transport żywności - uwarunkowania organizacyjne, techniczne, ekonomiczne oraz jego skalapropozycja

Rokicki Tomasz (współautor), Klepacki Bogdan (współautor)
ISBN: 978-83-7583-874-9
,
stron: 144
,
oprawa miękka
cena 20,00 zł
do koszyka
Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce

Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce

ISBN: 978-83-8237-102-4
,
stron: 124
,
wersja elektroniczna
cena 25,00 zł
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych
cena 25,00 zł
do koszyka
NEWSLETTER
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach Wydawnictwa, wpisz się na listę:
>
WYDAWNICTWO
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
(budynek nr 48 - Biblioteka Główna SGGW)

e-mail: wydawnictwo@sggw.edu.pl

więcej »
opracowanie: Prekursor